Heidi Schoch har valgt at stoppe som redaktør for Dværgeforeningens blad. Vi vil hermed fra bestyrelsen, gerne takke Heidi for det store arbejde, hun har lavet med udgivelse og ikke mindst indsamling af stof til bladet.

Fremover stopper Dværgeforeningens blad med at blive udgivet i papirform. Sidste blad som kommer i midten af februar måned 2013 kommer kun på mail og hjemmesiden.

Bladet bliver erstattet at et nyhedsbrev, som kommer 4 gange årligt, i marts, juni, september og december. Nyhedsbrevet bliver udsendt på mail til medlemmerne, samt sat på hjemmesiden. Derfor er det allerede nu vigtigt, at jeres mail adresser er opdateret i vores medlems kartotek.  Hvis I har nogle opdateringer, kontakt da venligst sekretær Jacob Laursen:jl@lfvdk.dk

Ny redaktør af nyhedsbrevet bliver Lene Jørgensen. Bestyrelsen vil gerne byde Lene velkommen som redaktør og ser frem til det fremtidige samarbejde. I fremtiden bedes indlæg (artikler og billeder osv.) til nyhedsbrevet sendt til Lene Jørgensen på følgende mail: lej@lfvdk.dk

  1. Nyhedsbrev Marts måned, deadline 15.februar
  2. Nyhedsbrev Juni måned, deadline 15.maj
  3. Nyhedsbrev September måned, deadline 15.august
  4. Nyhedsbrev December måned, deadline 15.november