Litteraturforslag

Ablon, J.: Ambiguity and Difference: Families with Dwarf Children. Social Science and Medicin, 1990; 30, s. 879-87.
Achondroplasi. Hæfte udgivet af Landsforeningen for Væksthæmmede, 1992.
Ascani, Elio et al.: Human Achondroplasia – A Multidisciplinary Approach. Basic Life Sciences, 1988; 48.

Christensen, E.L.B.: Spinalstenose ved hypokondroplasi og akondroplasi. Ugeskrift for Læger, 1991; 153, s. 1805-6.
Engström, Jan: Achondroplasi. Nyhedsbrev 30, 1993, udgivet af Ågrenska, Sverige.
Generel orientering om væksthæmmede. Landsforeningen for Væksthæmme­de, 1992.

Health Supervision for Children With Achondroplasia. Pediatrics, 1995; 95, s. 443-51.
Hecht, J.T. et al.: Cognitive and Motor Skills in Achondroplastic Infants. American Journal of Medical Genetics, 1991; 41, s. 208-11.
Ingemarsson, N.S.: Kraniofacial morfologi hos patienter med akondroplasi. Licentiataf­handling, Kbh. 1987.

Kortvokst. Frambu Helsecenter, Norge og Norsk Interesseforening for Kortvokste, 1994.
Okabe, T. et al.: Growth-Promoting Effect of Human Growth Hormone on Patients with Achondroplasia. Acta Paediatrica Japonica, 1991; 33, s. 357-62.
Saleh, M. & Burton, M.: Leg Lengthening: Patient Selection and Management in Achondroplasia. Orthopedic Clinics of North America, 1991; 22, s. 589-99.

Shiang, R. et al.: Mutations in the Transmembrane Domain of FGFR3 Cause the Most Common Genetic Form of Dwarfism, Achondroplasia. Cell, 1994; 78, s. 335-42.

Udarbejdelsesgrundlag

Beskrivelsen er udarbejdet på grundlag af litteraturgennemgang, kontakt til fagpersoner og familier med achondroplasi samt den danske forening for syndromet. Beskrivelsen er kommenteret af Dværgeforeningen, Statens specialkonsulentord­ning for bevægelseshandicap samt følgende fagpersoner:
Overlæge, dr.med. Steen Bach Christensen, Ortopædkirurgisk afdeling, Rigs­hospitalet,
tlf. 35 34 33 71.
Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen, Børneortopædisk sektor, Ortopædisk Hospital, Århus Universitetshospital, tlf. 89 49 41 07.
Afdelingslæge, dr.med. Jørn Müller, Afdelingen for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet,
tlf. 35 45 50 64.
Lektor Birgit Leth Jensen, Københavns Tandlægeskole, Børneafdelingen,
tlf. 35 32 67 50