Formand

 • Vælges på generalforsamlingen
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Indkalder til og leder foreningens bestyrelsesmøder
  • Tager sig af henvendelser til foreningen: telefoniske, email og skriftlige
  • Deltager i Sjældne Diagnosers halvårlige repræsentantskabsmøder i marts og november
  • Koordinerer ansøgninger om økonomisk støtte
  • Udfærdiger bestyrelsens beretning for det forløbne år samt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling tidsnok til, at disse kan sendes til medlemmerne med invitationen til landsseminaret i pinsen
  • Aflægger bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling
  • Skriver leder i nyhedsbrev
  • Koordinerer ansøgninger om økonomisk

Næstformand
 • Vælges på bestyrelsens første møde
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Deltager i foreningens bestyrelsesmøder, herunder turnus med referatskrivning
  • Deltager i den årlige ordinære generalforsamling
  • Indtræder i formandens sted, når denne er forhindret
  Kasserer
 • Vælges på generalforsamlingen
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Deltager i og præsentere økonomiske nøgletal på foreningens bestyrelsesmøder. Informere om evt. budgetafvigelser
  • Fører foreningens regnskab. Sørger for rettidig betaling af regninger
  • Udsender økonomisk opgørelse/opkrævning til medlemmerne
  • Sørger for udformning og revision af foreningens regnskab, således at dette kan fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling
  • Søger om økonomisk støtte samt sende efterfølgende regnskab
  • Vedligeholder medlemsregister
  Sekretær
 • Vælges på bestyrelsens første møde
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Deltager i foreningens bestyrelsesmøder, herunder turnus med referatskrivning
  • Deltager i den årlige ordinære generalforsamling
Medlem
 • Vælges på generalforsamlingen
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Deltager i foreningens bestyrelsesmøder
  • Deltager i den årlige ordinære generalforsamling
  Suppleant
 • Vælges på generalforsamlingen
  • Deltager på lige fod med de øvrige medlemmer af bestyrelsen, men uden stemmeret
  • Indtræder i bestyrelsen såfremt dette er påkrævet
  Intern revisor
 • Vælges på generalforsamlingen
  • Reviderer foreningens regnskab forud for generalforsamlingen
  Webmaster
 • Vælges af bestyrelsen
  • Redigerer foreningens hjemmeside, herunder:
   • Ajourfører data om bestyrelsens sammensætning mv.
   • Informerer om forenings aktiviteter på hjemmesiden
   • Koordinerer nødvendig besvarelse af indlæg i debatforummet
  Seminargruppe
 • Vælges på generalforsamlingen
  • Planlægger det årlige seminar i pinsen, herunder:
   • Laver udkast til program og budget
   • Laver aftaler med oplægsholdere, børnepassere og evt. underholdere
   • Fremlægger planer og budget til godkendelse i bestyrelsen
   • Deltager i og koordinerer seminaret
  Sommerlejrgruppe/Efterårsseminargruppe
 • Vælges på den årlige sommerlejr
  • Planlægger den årlige sommerlejr, herunder:
   • Finder kursussted med godkendelse af bestyrelsen
   • Laver udkast til program og budget
   • Laver aftaler med diverse
   • Fremlægger planer og budget til godkendelse i bestyrelsen
   • Deltager i og koordinerer sommerlejren