For at Dværgeforeningen kan opretholde et stærkt netværk og give den rigtige information om de mange former for væksthæmning – kan du støtte Dværgeforeningens arbejde ved at give et bidrag.

Reg.: 5351
Konto: 0369653
Arbejdernes Landsbank

Hvis du er interesseret i en anden type samarbejde, skal du kontakte bestyrelsen.
Læs vores etiske retningslinjer for samarbejde med medicinalindustrien
Vi takker for din støtte.